Pera Heykel

Kullanıcı Sözleşmesi

**SİTE KULLANIM ŞARTLARI**

Lütfen sitemizi kullanmadan önce aşağıdaki ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:

**1. Tanımlar ve Kabul**

Pera Heykel Firması tarafından işletilen peraheyke.com adresindeki web sayfaları ve bağlı sayfalar (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır) Pera Heykel Firması’na aittir. Sizler (‘Kullanıcı’), bu siteyi kullanarak sunulan hizmetlere eriştiğinizde ve kullanmaya devam ettiğinizde, aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, bu sözleşmeyi imzalama hakkına, yetkisine ve yasal ehliyete sahip olduğunuzu, 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve şartları kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

**2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri**

Bu sözleşme, tarafların siteye dair hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, sözleşmeyi kabul ettiklerinde bu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve şartlar dahilinde yerine getireceklerini taahhüt ederler.

**3. Sorumluluklar**

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

b. Firma, üyelere teknik arızalar dışında hizmet sunmayı taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ve hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını kabul eder.

d. Kullanıcı, sitenin içeriğinde genel ahlaka uygun olmayan veya yasa dışı içerikler üretmeyeceğini kabul eder.

e. Kullanıcılar arasındaki ilişkiler kullanıcıların sorumluluğundadır.

**4. Fikri Mülkiyet Hakları**

a. Site içinde yer alan tüm fikri mülkiyet hakları Pera Heykel Firması’na aittir.

b. Site içeriği izinsiz olarak kopyalanamaz, yayınlanamaz veya kullanılamaz.

**5. Gizli Bilgi**

a. Firma, kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır.

b. Kullanıcı, iletişim bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanımına onay verdiğini kabul eder.

**6. Garanti Reddi**

Hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sunulur, herhangi bir garanti verilmez.

**7. Kayıt ve Güvenlik**

Kullanıcı, doğru ve güncel kayıt bilgilerini sağlamak zorundadır. Şifre güvenliği kullanıcının sorumluluğundadır.

**8. Mücbir Sebep**

Tarafların kontrolünde olmayan nedenler (doğal afetler, savaşlar vb.) sözleşme yükümlülüklerini etkilemez.

**9. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik**

Bir madde geçersiz hale gelirse, diğer maddeler geçerliğini korur.

**10. Sözleşme Değişiklikleri**

Firma, sözleşme şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

**11. Tebligat**

Bildirimler firma ve kullanıcının belirlediği e-posta adresleri üzerinden yapılır.

**12. Delil Sözleşmesi**

Uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri delil olarak kabul edilir.

**13. Uyuşmazlıkların Çözümü**

Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.